راه اندازی و ساخت انواع آکواریوم در ابعاد مختلف و در اشکال دایره ای شکل , محدب, دیواری , مکعب و غیره با ضمانت

با مدیریت شهرام لطیفیان

0935-3126669

و با سرپرستی ابراهیم فارسیان

0935-6146442

شماره تماس فروشگاه: 56369078-021

ایمیل: yaran2107@yahoo.com
تاريخ : چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ | 20:49 | نویسنده : شهرام لطیفیان |


مرجع دارویی درمان بیماری های ماهی

سارا فلاکسازین (Sarafloxacin)

مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفادیازین- تریمتوپریم (Sulfadiazine - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 30 تا 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 تا 10 روز متوالی

سولفادیمتوکسین- اومتوپریم (Sulfadimethoxine - Ormetoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی ازAeromonas و Edwardsiella
مقدار مصرف: روزانه 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفادیمیدین- تریمتوپریم (Sulfadimidine - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی از Vibrio
مقدار مصرف: 500 میلی گرم سولفادیمیدین + 100 میلی گرم تریمتوپریم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 72 ساعت متوالی

سولفامرازین (Sulfamerazine)
مورد استفاده: درمان بیماری باکتریایی زین پشتی (Columnaris) ماهی
مقدار مصرف: روزانه 220 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفامتوکزالون- تریمتوپریم (Sulfamethoxazole - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 6 تا 12 ساعت متوالی

بنزوکائین ( BENZOCAINE)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی و کشتن بدون درد ماهی
مقدار مصرف: 10 تا 40 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیحسی, 50 تا 500 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیهوشی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 ثانیه (بیهوشی موثر), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

بیتیونول (BITHIONOL)
مورد استفاده: درمان بیماری ایکتیوبودوسیس (ichthyobodosis) و بیماری آمیبی آبشش
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان ایکتیوبودوسیس- 1 میلی گرم بر لیتر در آب شور (حمام) جهت درمان بیماری آمیبی آبشش
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 2 روز توالی (3 ساعت در روز) برای درمان ایکتیوبودوسیس و 60 دقیقه متوالی برای درمان بیماری آمیبی آبشش

برونوپول (BRONOPOL)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها و ماهی ها
مقدار مصرف: 1 میلی لیتر بر 25 لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و 1/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخم ماهی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : به مدت 2هفته (هر روز به مدت30 دقیقه)

بوتورفانل ( BUTORPHANOL)
مورد استفاده: التیام درد بعد ازجراحی
مقدار مصرف: 4/0 میلی گرم بر کیلو گرم (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

دی اکسید کربن (Carbon Dioxide)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی, مرگ بدون درد
مقدار مصرف: 200 تا 400 میلی گرم لیتر بصورت غرقابی (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 دقیقه (بیهوشی), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

کلرآمین- تی (CHLORAMINE - T)
مورد استفاده: از بی بردن انگلهای مونوژن و باکتریایی پوست/ آبشش- ضد عفونی
مقدار مصرف: متغیر بر اساس درجه سختی و pH آب
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر (دارو در عرض 4 ساعت رفع الاثر می شود)

کلرهگزین (CHLORHEXIDINE)
مورد استفاده: التیام زخمها
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر (موضعی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلرید (CHLORIDE)
مورد استفاده: درمان مسمومیت نیتریت
مقدار مصرف: 6 برابر میزان غلظت نیتریت
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلراین (CHLORINE)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها
مقدار مصرف: 25تا50 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو :10 دقیقه متوالی

کلروکوئین دی فسفات ( CHLOROQUINE DIPHOSPHATE)
مورد استفاده: برای درمان بیماری های ناشی از Amyloodinium ocellatum و Cryptocaryon irritans
مقدار مصرف: 10 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Amyloodinium, 5 نوبت 5 روزه متوالی 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Cryptocaryon

سولفات مس (Copper Sulfate)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی تک سلولی, مونوژنها, کپک, جلبک و فلاووباکتریوم در آکواریوم های آب شور
مقدار مصرف: 1 میلی گرم بر 250 میلی لیتر (محلول ذخیره)- 15/0 میلی لیتر محلول ذخیره به ازای هر لیتر آب آکواریوم (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

دیفلوبنزورون (DIFLUBENZURON)
مورد استفاده: درمان عفونت لرنه آ و شپش دریایی ماهی (Argulus)
مقدار مصرف: 03/0 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) برای درمان آلودگی لرنه آ و روزانه 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی جهت درمان شپش ماهی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

دیکوات (DIQUAT)
مورد استفاده: این ماده نوعی ضد آفت گیاهی میباشد که برای درمان بیماری باکتریایی آبشش و کلومناریس (Clumnaris) نیز کاربرد دارد.
مقدار مصرف: 19 تا 28 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب (هر روز 30 دقیقه تا 1 ساعت)

انامکتین بنزوات (ENAMECTIN BENZOATE)
مورد استفاده: درمان شپش دریایی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی (7 نوبت)

اوژنول (EUGENOL), عصاره گل میخک
مورد استفاده: بی حسی, بیهوشی, کشتن بدون درد
مقدار مصرف: محلول ذخیره = 100 میگرم بر میلی لیتر (06/0 تا 01/0 میلی لیتر بر لیتر از محلول ذخیره برای بی حسی و 04/0 تا 2/1 میلی لیتر از محلول ذخیره برای بیهوشی )
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

فنبندازول (FENBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بین بردن نماتود های غیر کیستی درون دستگاه گوارش ماهی- از بین بردن مونوژن ها
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر(غوطه وری) برای درمان آلودگی دستگاه گوارش با نماتودها و روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت (هر هفته 1 نوبت 24 ساعته) جهت درمان آلودگی نماتودی, 3 روزمتوالی جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن

فلوبندازول (FLUBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بی بردن هیدر آب شیرین
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت (تعویض 30 درصد آب بعد از 6 روز)

فرمالین (FORMALIN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی و پرسلولی خارجی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها
مقدار مصرف: 125/0 تا 250/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و1 تا 2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی قارچی تخمها
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 دقیقه متوالی(درمان ماهی)- 15 دقیقه متوالی (تخم ماهی)

مخلوط فرمالین- مالاشیت گرین ( FORMALIN/MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: درمان سفیدک ( Ichthyophthirius multifiliis)
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر فرمالین+ 1/0میلی گرم بر لیتر مالاشیت گرین (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب با تعویض متناوب 50 درصد آب (هر روز 24 ساعت)

آب شیرین (Freshwater)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی ماهیان آب شور
مقدار مصرف:
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 15 دقیقه

فوماژیلین (FUMAGILLIN)
مورد استفاده: درمان میکرواسپوردیوز (microsporidiosis) , درمان میکزواسپوردیوز (myxosporidiosis)
مقدار مصرف: 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای درمان microsporidiosis و 5 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت (خوراکی) جهت درمان myxosporidiosis
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

پراکسید هیدروژن (HYDROGEN PEROXIDE)
مورد استفاده: جبران کاهش شدید اکسیژن- درمان عفونت قارچی تخها
مقدار مصرف: 25/0 میلی لیتر بر لیتر به ازای هر 1 میلی گرم بر لیتر اکسیژن مورد نیاز جهت رفع کمبود اکسیژن و 42/1 تا 11/2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع عفونت قارچی تخمها
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت (اکسیژن زایی)- 15 دقیقه (عفونت قارچی)

ایورمکتین (Ivermectin)
مورد استفاده: از بین بردن پاروپایان (Copepoda) انگلی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : دونوبت (یک روز درهر هفته)

کتامین (KETAMINE)
مورد استفاده: بیحسی- بیهوشی
مقدار مصرف: 66 تا 88 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کتوپروفن (KETOPROFEN)
مورد استفاده: التیام تورم بعد از جراحی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

لوامیسل هیدروکلرید (LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE)
مورد استفاده: درمان آلودگی با Sp. Anguillicola و سایر نماتود های غیرکیستی
مقدار مصرف: روزانه 5/2 تا 10 میلی گرم بر کیلو گرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی

لیدوکائین (LIDOCAINE)
مورد استفاده: بیهوشی و بیحسی
مقدار مصرف: 350 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 5 دقیقه

سولفات منیزیم (MAGNESIUM SULFATE)
مورد استفاده: درمان hexamitosis
مقدار مصرف: 3 درصد میزان غذای مصرفی روزانه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متوالی

مالاشیت سبز (MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی, پرسلولی و قارچی موضعی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها در آب شیرین, درمان بیماری پیش رونده کلیه (proliferative kidney disease)
مقدار مصرف: 50 تا 60 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان بیماریهای انگلی و قارچی موضعی, 15 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخمها و 1 میلی گرم بر لیتر(شستشو) جهت درمان بیماری کلیه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 تا 30 ثانیه (انگل و قارچ), 10 ثانیه (رفع آلودگی تخمها), 3 نوبت 1 ساعته هفتگی (بیماری کلیه)

مبندازول (MEBENDAZOLE)
مورد استفاده: درمان کرمهای مونوژن
مقدار مصرف: 100 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 دقیقه

متیلن آبی (METHYLENE BLUE)
مورد استفاده: جلوگیری از آلودگی تخم ماهی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3
روز متناوبتاريخ : یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ | 23:28 | نویسنده : شهرام لطیفیان |

aquasafe-1
مناسب برای تمام اکوایوم های گرمسیری،

اب سرد و اب شور (دریای)

خنثی کننده کلر و اهنهای سنگین مضر

محافظت در برابر زخمها ، خراشیدگی ها وعفوت ها

2- Blackwater

مناسب برای طبیعی ساختن شراط اب

با قابلیت شبیه سازی اب اکواریوم به ابهای طبیعی رودخانه امازون

ایجاد شرایط طبیعی در اکواریوم

با قابلیت فعال سازی سیستم تخم ریزی ماهیها و کمک به سلامت عمومی انها

افزایش مقاومت در برابر بیماری

Biocoryn-3

خنثی کننده مواد آلاینده اب ، بدون عوارض جانبی

مناسب برای تمام ماهیهای نواحی گرمسیری و ماهیهای اب شور

مناسب جهت بهینه سازی کیفیت اب اکواریوم

برطرف کننده بوی بد اکواریوم

جلوگیری از تشکیل رسوب سنگ و شن و ماسه

جلوگیری از رشد جلبلگهای سبز و کدر شدن اب اکواریوم

کاهش مواد زائد و سمی روی فیلتر

Crystalwater-4

شفاف کننده اب اکواریم ، مناسب برای تمام اکواریم های اب شیرین

ان محل با ز بین ردن ذرات شناوری ه موجب کدر دن اب میگردد ، اب اکواریم شما را به سرعت و بدن هیچ خطری شفاف میسازد. بنابر این شراط بهتری را برای ماهیها و گیاهان شما فراهم میکند. این محلول موجب بهم پیوستن ذرات ریز معلق گردیده که در پی ان ذرات درشت تشکیل شده و به وسیله فیلتر جمع اوری می گردند. اثرات اولیه ان بعد از 2 الی 3 ساعت قابل مشاهده است. اب پس از 6 الی 12 ساعت به شفافیت کریستال خواهد شد.

Easybalance-5

 مناسب برای دفعات سیفون کردن اب

اب اکواریم را به مدت 6 ماه تمیز نگه می دارد.

میزان Ph و kh را ثابت نگه داشته و فسفات را کاهش میدهد.

مناسب برای تمام گیاهان و اکواریوم های گرمسیری و اب سرد

با فرمول جدید ، دارای ذرات کاهنده نیترات برای کاهش جلبلگها

برای مدت زمان طولانی باعث تعادل بیولوژیکی اب می شود.تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:58 | نویسنده : شهرام لطیفیان |
مرجع دارویی درمان بیماری های ماهی

سارا فلاکسازین (Sarafloxacin)

مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفادیازین- تریمتوپریم (Sulfadiazine - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: روزانه 30 تا 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 تا 10 روز متوالی

سولفادیمتوکسین- اومتوپریم (Sulfadimethoxine - Ormetoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی ازAeromonas و Edwardsiella
مقدار مصرف: روزانه 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفادیمیدین- تریمتوپریم (Sulfadimidine - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی ناشی از Vibrio
مقدار مصرف: 500 میلی گرم سولفادیمیدین + 100 میلی گرم تریمتوپریم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 72 ساعت متوالی

سولفامرازین (Sulfamerazine)
مورد استفاده: درمان بیماری باکتریایی زین پشتی (Columnaris) ماهی
مقدار مصرف: روزانه 220 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی

سولفامتوکزالون- تریمتوپریم (Sulfamethoxazole - Trimethoprim)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 6 تا 12 ساعت متوالی

بنزوکائین ( BENZOCAINE)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی و کشتن بدون درد ماهی
مقدار مصرف: 10 تا 40 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیحسی, 50 تا 500 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت بیهوشی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 ثانیه (بیهوشی موثر), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

بیتیونول (BITHIONOL)
مورد استفاده: درمان بیماری ایکتیوبودوسیس (ichthyobodosis) و بیماری آمیبی آبشش
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان ایکتیوبودوسیس- 1 میلی گرم بر لیتر در آب شور (حمام) جهت درمان بیماری آمیبی آبشش
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 2 روز توالی (3 ساعت در روز) برای درمان ایکتیوبودوسیس و 60 دقیقه متوالی برای درمان بیماری آمیبی آبشش

برونوپول (BRONOPOL)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها و ماهی ها
مقدار مصرف: 1 میلی لیتر بر 25 لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و 1/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخم ماهی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : به مدت 2هفته (هر روز به مدت30 دقیقه)

بوتورفانل ( BUTORPHANOL)
مورد استفاده: التیام درد بعد ازجراحی
مقدار مصرف: 4/0 میلی گرم بر کیلو گرم (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

دی اکسید کربن (Carbon Dioxide)
مورد استفاده: بیحسی, بیهوشی, مرگ بدون درد
مقدار مصرف: 200 تا 400 میلی گرم لیتر بصورت غرقابی (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 دقیقه (بیهوشی), 10 < دقیقه (مرگ بدون درد)

کلرآمین- تی (CHLORAMINE - T)
مورد استفاده: از بی بردن انگلهای مونوژن و باکتریایی پوست/ آبشش- ضد عفونی
مقدار مصرف: متغیر بر اساس درجه سختی و pH آب
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر (دارو در عرض 4 ساعت رفع الاثر می شود)

کلرهگزین (CHLORHEXIDINE)
مورد استفاده: التیام زخمها
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر (موضعی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلرید (CHLORIDE)
مورد استفاده: درمان مسمومیت نیتریت
مقدار مصرف: 6 برابر میزان غلظت نیتریت
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کلراین (CHLORINE)
مورد استفاده: درمان آلودگی های قارچی تخم ماهی ها
مقدار مصرف: 25تا50 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو :10 دقیقه متوالی

کلروکوئین دی فسفات ( CHLOROQUINE DIPHOSPHATE)
مورد استفاده: برای درمان بیماری های ناشی از Amyloodinium ocellatum و Cryptocaryon irritans
مقدار مصرف: 10 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Amyloodinium, 5 نوبت 5 روزه متوالی 5 دقیقه ای برای درمان آلودگی Cryptocaryon

سولفات مس (Copper Sulfate)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی تک سلولی, مونوژنها, کپک, جلبک و فلاووباکتریوم در آکواریوم های آب شور
مقدار مصرف: 1 میلی گرم بر 250 میلی لیتر (محلول ذخیره)- 15/0 میلی لیتر محلول ذخیره به ازای هر لیتر آب آکواریوم (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

دیفلوبنزورون (DIFLUBENZURON)
مورد استفاده: درمان عفونت لرنه آ و شپش دریایی ماهی (Argulus)
مقدار مصرف: 03/0 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری) برای درمان آلودگی لرنه آ و روزانه 75 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی جهت درمان شپش ماهی
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

دیکوات (DIQUAT)
مورد استفاده: این ماده نوعی ضد آفت گیاهی میباشد که برای درمان بیماری باکتریایی آبشش و کلومناریس (Clumnaris) نیز کاربرد دارد.
مقدار مصرف: 19 تا 28 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب (هر روز 30 دقیقه تا 1 ساعت)

انامکتین بنزوات (ENAMECTIN BENZOATE)
مورد استفاده: درمان شپش دریایی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی (7 نوبت)

اوژنول (EUGENOL), عصاره گل میخک
مورد استفاده: بی حسی, بیهوشی, کشتن بدون درد
مقدار مصرف: محلول ذخیره = 100 میگرم بر میلی لیتر (06/0 تا 01/0 میلی لیتر بر لیتر از محلول ذخیره برای بی حسی و 04/0 تا 2/1 میلی لیتر از محلول ذخیره برای بیهوشی )
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

فنبندازول (FENBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بین بردن نماتود های غیر کیستی درون دستگاه گوارش ماهی- از بین بردن مونوژن ها
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر(غوطه وری) برای درمان آلودگی دستگاه گوارش با نماتودها و روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت (هر هفته 1 نوبت 24 ساعته) جهت درمان آلودگی نماتودی, 3 روزمتوالی جهت درمان آلودگی با کرمهای مونوژن

فلوبندازول (FLUBENDAZOLE)
مورد استفاده: از بی بردن هیدر آب شیرین
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت (تعویض 30 درصد آب بعد از 6 روز)

فرمالین (FORMALIN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی و پرسلولی خارجی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها
مقدار مصرف: 125/0 تا 250/0 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت درمان ماهی و1 تا 2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی قارچی تخمها
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 60 دقیقه متوالی(درمان ماهی)- 15 دقیقه متوالی (تخم ماهی)

مخلوط فرمالین- مالاشیت گرین ( FORMALIN/MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: درمان سفیدک ( Ichthyophthirius multifiliis)
مقدار مصرف: 25 میلی لیتر بر لیتر فرمالین+ 1/0میلی گرم بر لیتر مالاشیت گرین (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متناوب با تعویض متناوب 50 درصد آب (هر روز 24 ساعت)

آب شیرین (Freshwater)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای خارجی ماهیان آب شور
مقدار مصرف:
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 15 دقیقه

فوماژیلین (FUMAGILLIN)
مورد استفاده: درمان میکرواسپوردیوز (microsporidiosis) , درمان میکزواسپوردیوز (myxosporidiosis)
مقدار مصرف: 5/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای درمان microsporidiosis و 5 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت (خوراکی) جهت درمان myxosporidiosis
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر

پراکسید هیدروژن (HYDROGEN PEROXIDE)
مورد استفاده: جبران کاهش شدید اکسیژن- درمان عفونت قارچی تخها
مقدار مصرف: 25/0 میلی لیتر بر لیتر به ازای هر 1 میلی گرم بر لیتر اکسیژن مورد نیاز جهت رفع کمبود اکسیژن و 42/1 تا 11/2 میلی لیتر بر لیتر (حمام) جهت رفع عفونت قارچی تخمها
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت (اکسیژن زایی)- 15 دقیقه (عفونت قارچی)

ایورمکتین (Ivermectin)
مورد استفاده: از بین بردن پاروپایان (Copepoda) انگلی ماهی
مقدار مصرف: روزانه 50 میکروگرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : دونوبت (یک روز درهر هفته)

کتامین (KETAMINE)
مورد استفاده: بیحسی- بیهوشی
مقدار مصرف: 66 تا 88 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 نوبت

کتوپروفن (KETOPROFEN)
مورد استفاده: التیام تورم بعد از جراحی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (تزریق)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : یک نوبت

لوامیسل هیدروکلرید (LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE)
مورد استفاده: درمان آلودگی با Sp. Anguillicola و سایر نماتود های غیرکیستی
مقدار مصرف: روزانه 5/2 تا 10 میلی گرم بر کیلو گرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 7 روز متوالی

لیدوکائین (LIDOCAINE)
مورد استفاده: بیهوشی و بیحسی
مقدار مصرف: 350 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 5 دقیقه

سولفات منیزیم (MAGNESIUM SULFATE)
مورد استفاده: درمان hexamitosis
مقدار مصرف: 3 درصد میزان غذای مصرفی روزانه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 روز متوالی

مالاشیت سبز (MALACHITE GREEN)
مورد استفاده: از بین بردن انگلهای تک سلولی, پرسلولی و قارچی موضعی ماهی, رفع آلودگی قارچی تخمها در آب شیرین, درمان بیماری پیش رونده کلیه (proliferative kidney disease)
مقدار مصرف: 50 تا 60 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت درمان بیماریهای انگلی و قارچی موضعی, 15 میلی گرم بر لیتر (حمام) جهت رفع آلودگی تخمها و 1 میلی گرم بر لیتر(شستشو) جهت درمان بیماری کلیه
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 تا 30 ثانیه (انگل و قارچ), 10 ثانیه (رفع آلودگی تخمها), 3 نوبت 1 ساعته هفتگی (بیماری کلیه)

مبندازول (MEBENDAZOLE)
مورد استفاده: درمان کرمهای مونوژن
مقدار مصرف: 100 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 دقیقه

متیلن آبی (METHYLENE BLUE)
مورد استفاده: جلوگیری از آلودگی تخم ماهی
مقدار مصرف: 2 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3
روز متناوب


تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:46 | نویسنده : شهرام لطیفیان |

سلام دوستان

 

از همتون ممنونم که به ما سر میزنید و نظرات ارزشمندتوت رو میگذارید

در طی مبحث ذیل سعی شده است بر اساس آخرین یافته ها, لیست جامعی از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های ماهیان در اسارت دراختیارخواننده قرار گیرد. بدیهی است برای استفاده کارآمد ازاین اطلاعات باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد منجمله اینکه برخی از داروها, از جمله داروهای تولیدی (ژنریک) کشور نمیباشند و همچنین کاربری برخی نیز فقط درمورد ماهیان خوراکی مورد آزمون قرار گرفته است.

اسید استیک ( ACETIC ACID)
مورد استفاده: درمان انگلهای خارجی ماهیان آب شیرین
مقدار مصرف: 1 تا 2 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال در یک لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو: 45 تا 10 دقیقه
اکری فلاوین (ACRIFLAVIN)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی, کپکی و انگلی ماهیان (مصرف روز متوالی افزون این ماده در ماهیان آکواریومی باعث شده است که تعدادی از باکتری ها نسبت به این دارو مقاوم شوند)
مقدار مصرف: متغیر
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر
آموکسی سیلین تری هیدرات (Amoxicillin Trihydrate)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای بتا لاکتوم با نیمه عمر کوتاه میباشد باید بسیار سریع و بصورت قرص پوشش دار به ماهی عرضه شود این دارو برای درمان اغلب بیماری های باکتریایی بجزبیماریهای حاصل از Aeromonas hydrophila و Yersinia ruckeri مفید میباشد.
مقدار مصرف: 40 تا 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : روز متوالیانه یک وعده به مدت 10 روز متوالی
آمپی سیلین سدیم (Ampicillin Sodium)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای بتا لاکتوم با نیمه عمر کوتاه میباشد باید بسیار سریع و بصورت قرص پوشش دار به ماهی عرضه شود این دارو برای درمان اغلب بیماری های باکتریایی مفید است.
مقدار مصرف: عموما روز متوالیانه 50 تا 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 روز متوالی متوالی
کلرامفنیکل ( Chloramphenicol)
مورد استفاده: مصرف کلرامفنیکل به علت سمیت آن برای انسان در اکثر کشور های جهان ممنوع شده است.
مقدار مصرف: متغیر
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر
انروفلاکسازین (Enrofloxacinil)
مورد استفاده: درمان عفونت های ناشی از Aeromonas salmonicida
مقدار مصرف: 5/2-0/5 گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 5 روز متوالی متوالی
اریترومایسین (Erythromycin)
مورد استفاده: برای از بین بردن باکتریهای گرم مثبت (استرپتوکوکوس و بیماری باکتریایی کلیه). الیته مصرف این دارو برای ماهیان آکواریومی به علت از بین رفتن فیلتر بیولوژیکی آکواریوم در طولانی مدت توصیه میشود.
مقدار مصرف: روز متوالیانه 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای درمان بیماری باکتریایی کلیه و 25-50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) جهت درمان استرپتوکوکوسیس
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 21 روز متوالی (درمان بیماری باکتریایی کلیه) – 1 هفته متوالی (درمان استرپتوکوکوسیس)
فلورفنیکل (Florfenicol )
مورد استفاده: این دارو شکل تغییر ساختار یافته کلرامفنیکل میباشد و برای درمان سپتی سمی (Septisemia) و کورک زایی (furunculosis) کاربرد دارد
مقدار مصرف: روزانه 10میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 10 روز متوالی
فلامکوئین (Flumequine )
مورد استفاده: این دارو درسالهای اخیر جایگزین اوکزولییک اسید شده است و به علت سریع الاثر بودن برای درمان ماهیان اکواریومی نیزمورد توجه قرار گرفته است
مقدار مصرف: روزانه 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای ماهیان آب شیرین و روزانه 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی (خوراکی) برای ماهیان آب شور
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 8 روز متوالی
فورالتادون (Furaltadone)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند وعموما برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند.
مقدار مصرف: 20 تا 50 میلی گرم بر لیتر(غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 24 ساعت متوالی
فورازولیدن (Furazolidone)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند.
مقدار مصرف: 1 تا 10 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 24 ساعت متوالی
کانامایسین سولفات (Kanamycin Sulfate)
مورد استفاده: درمان بیماری های باکتریایی
مقدار مصرف: 5 تا 100 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 نوبت 3 روز درمیان (هرنوبت 24 ساعت)
نالیدیکسیک اسید (Nalidixic Acid)
مورد استفاده: درمان بیماریهای باکتریایی ماهی بخصوص ماهیان آکواریومی
مقدار مصرف: 13 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 1 تا 4 ساعت متوالی (تکرار درمان در صورت عدم معالجه)
نئومایسین سولفات (Neomycin Sulfate)
مورد استفاده: درمان بیماریهای باکتریایی ماهی بخصوص ماهیان آکواریومی
مقدار مصرف: 65 میلی گرم بر لیتر (غوطه وری)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 3 تا 5 روزمتوالی
نیفورپینول (Nifurpirinol)
مورد استفاده: این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند.
مقدار مصرف: 1 تا 2 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : متغیر
نیتروفورازن (Nitrofurazone)
مورد استفاده: این دارو از سری داروهای شبیه نیفور پیرینول میباشد. این دارو ها خاصیت باکتری کشی ضعیفی دارند و برای توقف رشد باکتری ها مورد استفاده قرار میگیرند. جذب این دارو از خلال آبشش ماهی به سختی صورت می گیرد.
مقدار مصرف: 100 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 30 دقیقه متوالی
اوگزولینیک اسید (Oxolinic Acid)
مورد استفاده: برای درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم منفی. استفاده بی رویه از این دارو باعث مقاوم شدن تعداد کثیری از باکتری های به این دارو شده است.
مقدار مصرف: 25 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو : 15 دقیقه متوالی (دو نوبت درهر روز به مدت 3 روز)
اوکسی تترا سایکلین (Oxytetracycline)
مورد استفاده: درمان بیماری باکتریایی زین پشتی (Columnaris) ماهی
مقدار مصرف: 15 تا 20 میلی گرم بر لیتر (حمام)
الگوی پیشنهادی تجویز دارو :
1 ساعت متوالی (یک نوبت در هر روز به مدت 4 روز)


تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:44 | نویسنده : شهرام لطیفیان |


POP EYE یا EXOPHTHALMIA
برآمدگی چشم
این یکی از بیماری های شایع است.برآمدگی چشم در اصل یکی نشانه است نه یک بیماری و میتواند دلایل گوناگون داشته باشد.در برخی موارد قابل درمان است و در برخی موارد خیر.برحی از این موارد عبارتست از :

عوض نکردن آب به طور متناوب ، آلوده شدن به انگل آیک . معمولا ماهی های مبتلا به برآمدگی چشم یکی از نشانه های زیر را بهمراه دارند. زخم بدن ، نقطه های خونین ، تلو تلو خوردن ماهی ، لاغری ، نقطه های سیاه ، درآوردن تومور و ... میتوان نام برد.

استفاده ازفنوکستول (Phenoxetol) یک درصد گاهی موثر است.به ازای هر یک گالن آب باید 50سی سی اضافه شود.

عفونت های باکتریایی هم ممکن است سبب این بیماری شوند.این عفونت ها با افزودن تتراسایکلین به ازای هر گالن 50 میلی گرم ویااستفاده از ترامیسین و اضافه کردن آن به غذای ماهی ها به طور روزانه ممکن است درمان شوند.

کرم آب مروارید هم ممکن است باعث این بیماری شود.چشم ها ورم میکند و قرنیه چشم هم به خاطر تجمع کرم های پهن ابری و سفید میشود.این کرم ها پس از مرگ قربانی نیز زنده میمانند تا میزبان دیگری پیدا کنند واگر میزبان پیدا نکنند میمیرند.این بیماری هیچ علاجی ندارد.لازم به ذکر است این بیماری توسط حلزون ها و یا صدف های زنده به تانک منتقل میشود.

بیماری ابری شدن سطح چشم ( cloudy eye )

کدر شدن و ابری شدن سطح چشم ماهی نوعی بیماری باکتریایی است که معمولا در شرایط استرس،تغذیه بد،آب کثیف یا بیماری های انگلی و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ماهی بروز میکند.عامل این بیماری نوعی باکتری گرم مثبت است.

علایم:1.در مراحل اولیه، کدر شدن و ابری شدن سطح چشم ماهی
2.در مراحل حاد، به وجود آمدن بافتی سفید و کرم رنگ روی سطح چشم به صورتی که روی چشم پوشانده می شود.
پیشروی این بیماری بسیار سریع و باور نکردنی است.در بعضی از مواقع از زمان شروع اولین علائم بیماری تا مرگ ماهی تنها چند ساعت فرصت است.در مراحل حاد این بیماری،بعد از درمان ممکن است چشم ماهی بینایی خود را از دست بدهد.
در بعضی از موارد ماهی های دیگر موجود در تانک به چشم آلوده ماهی بیمار حمله کرده و چشم ماهی را تخلیه می کنند.به همین علت بهتر است ماهی بیمار در تانکی مجزا قرنطینه شود.

شیوه های درمان:اضافه کردن یک قاشق غذاخوری نمک بدون ید در هر 20 لیتر آب به درمان این بیماری کمک میکند.در مراحل اولیه بیماری اضافه کردن نمک و سیفون منظم و سنگین روزانه(حداقل 50%)برای درمان بیماری کافی است و نیازی به استفاده از دارو نیست.در مراحل حاد چاره ی جز استفاده از آنتی بیوتیک وجود ندارد.سریع ترین و بهترین گزینه برای درمان ابری شدن سطح چشم استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف به همراه پماد های آنتی بیوتیک دار و ضد قارچ است.آنتی بیوتیک هایی مانند اریترومایسین ، سیپروفلوکساسین ، استرپتومایسین و نئومایسین سولفات 100% در درمان این بیماری موثرند(25۰ میلی گرم به ازای هر 37.8 لیتر آب).دارو باید 7 روز متوالی تکرار شود.قبل از اضافه کردن هر دوز 25 ٪ از آب آکواریوم سیفون شود.همچنین استفاده از پماد نیستات و تترا سایکلین روی سطح چشم کمک فراوانی به درمان این بیماری میکند.


تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:40 | نویسنده : شهرام لطیفیان |
نشانه ها:

1.         ذره های غده ای شکل در امتداد خط جانبی- یا در باله های ماهی

2.         برآمدگی های سفید رنگ در باله- خوردگی باله در مراحل حاد

3.         بی حالی- و از دست دادن تعادل و کنترل شنای ماهی- کم تحرکی

4.         کم اشتهایی- تنفس سخت

 

درمان:

یکی از موثرترین راه های درمان انتقال ماهی مریض به قرنطینه و کاهش آمونیاک و نیتریت موجود در آب، کاهش استرس در ماهی،افزایش دمای آب بسته به تحمل ماهی، استفاده از حمام نمک در مراحل حاد، استفاده از آنتی بیوتیک ها مانند تتراسیکیلین و آنتی بیوتیک های مخلوط chloromycetin/ chloramphenicol و یا سایر آنتی بیوتیک های مشابه در مواد غذایی، و اگر تصمیم به مداوای آب دارید 20-30 میلی گرم از همان آنتی بیوتیک ها را در یک لیتر آب حل کرده و به آب آکواریوم اضافه نمائید.

توضیح در مورد نمک :

اضافه کردن نمک در آکواریوم قرنطینه برای بهبود این بیماری یک مسئله اختیاری است و 100% لازم نیست ولی داشتن نمک در آکوارییوم اصلی 100% لازم است . شما باید همیشه مقداری نمک به آکواریوم اصلی خود اضافه کنید تا باکتری هایی که باعث بروز این بیماری هستند ، کمتر رشد و نمو کنند ، پس همیشه در یک آکوریومی که ماهی های سالمی دارد بهتر است به ازای 50 لیتر آب ، یک قاشق غذا خوری نمک بدون ید اضافه کنید .

 

پیشگیری:

1.         کیفیت مناسب آب

2.         تغذیه غذای مناسب (استفاده از نمودار تغذیه)

3.         بالا نبردن حجم ماهی نسبت به آکواریوم و جلوگیری از استرس ماهی

4.         قرنطینه ماهی جدید به مدت دو هفته

بیماری کیسه هوا ( swim bladder )


این بیماری با نام های Swim Bladder یا Air Bladdder و یا Gas Bladder شناخته می شود.یکی از شایع ترین بیماری های ماهیان آکواریومی است و منشا آن در بیشتر منابع ویروسی و در بعضی از منابع باکتریایی ذکر شده است.این بیماری مستقیما" کیسه ی هوای ماهی را درگیر می کند.کیسه ی هوا یک اندام داخلی و کیسه ای شکل در بدن ماهی است که درون آن پر از نوعی گاز است و ماهی به وسیله آن بدون صرف انرژی اضافی تعادل خود را در عمق های مختلف آب حفظ می کند.در بعضی از گونه ها این کیسه ی هوایی به شنوایی ماهی کمک می کند.


علایم:


1.به هم خوردن تعادل شنای ماهی
2.در موارد حاد ماهی به صورت بر عکس از ناحیه شکم روی سطح آب شناور می شود.
3.متوقف شدن ماهی در کف آکواریوم و نداشتن تحرک
4.تقلا کردن شدید در حین شنا کردن در زاویه ای غیر عادی
5.وجود حباب های ریز هوا داخل مدفوع ماهی به صورتی که مدفوع ماهی بر روی سطح آب شناور شود.

ماهی مبتلا به بیماری کیسه ی هوا اشتها و علاقه زیادی به خوردن دارد.در این حالت غذای خشک بدترین انتخاب برای ماهی است.


عوامل تحریک کننده بیماری:

۱.غذادهی زیاد به ماهی
2.مصرف بیش از حد غذای خشک
3.تغییر ناگهانی رژیم غذایی ماهی
4.آب آلوده
5.نوعی ویروس یا باکتری که مستقیما به کیسه هوایی ماهی حمله میکند.


راه های پیشگیری:


1.خیساندن غذای خشک قبل از مصرف بین 2 تا 3 دقیقه
2.ندادن غذای زیاد
3.نگه داشتن آب تانک در شرایط ایده آل و تمیز


درمان:


بالا بردن دمای آب (بین 30 تا 34 درجه سانتیگراد بر اساس مقاومت ماهی) و همچنین اضافه کردن یک قاشق غذاخوری نمک بدون ید در هر 20 لیتر آب به درمان این بیماری کمک می کند.غذا ندادن به ماهی به مدت یک هفته نیز در درمان بیماری موثر است.
در آخر نیز استفاده از درمان های دارویی زیر توصیه می شود:

راه اول :

استفاده از تتراسایکلین :


250 میلی گرم به ازای هر 37.8 لیتر آب.دارو باید 7 روز متوالی تکرار شود.قبل از اضافه کردن هر دوز 25 ٪ از آب آکواریوم سیفون شود.

راه دوم :


استفاده از سولفات نئومایسین :


250 میلی گرم به ازای هر 37.8 لیتر آب.دارو باید 7 روز متوالی تکرار شود.قبل از اضافه کردن هر دوز 25 ٪ از آب آکواریوم سیفون شود.


بیماری مخملک :


3 انگل پروتوزوآیی(چیلودونلا-ایچتیوبودو-تریکودینا) اکثا بر پوست اثر کرده و باعث ایجاد علایم مشابهی بر ماهی ها میگردند.


علایم:

1-ایجاد لایه مخاطی سفید/خاکستری بر روی بدن ماهی


2-مات شدن رنگ بدن به دلیل تولید بیش از حد موکوس


3-شنای غیر طبیعی


4-تولید بیش از حد موکوس در آبشش ها


5-تنفس سریع


6-رشته رشته شدن باله ها و پوسیدن باله ها


7-خوابیدگی و چین خوردگی باله ها


8-خارش بدن به اشیاء


9-بی اشتهایی و ضعف


10-مرگ


درمان:


در صورت متوجه شدن بیماری،پیش از گسترش به آبشش های ماهی آکواریوم را با نمک طعام و یا فرمالین درمان کنید.


توجه:اگر آبشش هاش ماهی مورد تاثیر قرار گرفته بودند به ماهی حمام کوتاه مدت نمک بدهید و در ادامه اگر انگل نسبت به نمک پایداری نشان داد حمام کوتاه مدت فرمالین مثمر ثمر خواهد بود.معالجه با نمک طعام بدون ید:1-حمام کوتاه مدت:15 تا 20 گرم نمک طعام را در یک لیتر آب حل کرده و ماهی را برای 10 تا 45 دقیقه در آن قرار دهید.2-حمام دراز مدت:یک گرم نمک طعام را برای 5/12 لیتر آب آکواریوم(برای آب سبک)و 3 گرم نمک طعام برای 10 لیتر آب آکواریوم(برای آب سنگین)به کار برده و ماهی ها را برای 5 روز در آن حمام دهید.تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:39 | نویسنده : شهرام لطیفیان |

دستگاه تصفیه آب آکوا کلین
1- دارای مخزن 14 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده.
2- ظرفیت فیلتراسیون 8/25 لیتر در ساعت.

3- دارای پمپ برای TDS های بالا بوده و دارای سنسور بوده که هنگام پر شدن ظرفیت مخزن بصورت خودکار پمپ دستگاه از کار می افتد.

4- نوع کاربری دستگاه تصفیه آب خانگی و دارای قابلیت نصب زیر سینکی می باشد.

5- قطر دستگاه تصفیه آب آکوا کلین  روبرو 25 سانتی متر،عرض آن 30 سانتی متر وارتفاع آن 35 سانتی متر می باشد.

6- این دستگاه دارای شیر تنظیم کننده املاح و فشار سنج پمپ می باشد.

7-  دستگاه تصفیه آب  خانگی آکوا کلین  شرکت Aqua Clean دارای فیلتراسیون شش مرحله ای به روش RO می باشند.


تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:35 | نویسنده : شهرام لطیفیان |

فروش انواع زایشگاه مخصوص انواع ماهیان آب شور و آب شیرین با تجهیزات کامل در خدمت شماستتاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:31 | نویسنده : شهرام لطیفیان |
فروش انواع لوازم تزئین آکواریوم

سنگهای رنگی

کشتی های پلی استر

قلعه های زیبا

صدفتاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 0:30 | نویسنده : شهرام لطیفیان |